Góc người tiêu dùng

Được, người tiêu dùng vẫn có thể bình chọn cho Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao thông qua các đợt khảo sát người tiêu dùng hằng năm.

  • Người tiêu dùng ở 12 tỉnh thành sẽ được phỏng vấn trực tiếp.
  • Từ những bình chọn của người tiêu dùng, Hội Doanh nghiệp Bộ Tiêu chí sẽ tìm ra những doanh nghiệp đủ điều kiện đạt nhãn hiệu chứng nhận.

Sản phẩm mang nhãn hiệu Bộ tiêu chí sẽ được:

  • Định hướng sản xuất lấy an toàn thực phẩm
  • Phòng ngừa, loại bỏ và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến an toàn của sản phẩm
  • Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và thực hành trách nhiệm xã hội.
  • Các doanh nghiệp này còn có cơ hội hướng ra thị trường quốc tế.

Đây là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm an toàn & có trách nhiệm với người lao động và môi trường.

Đây là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm an toàn, có trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững: quản lý được nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo cung cấp nguyên liệu an toàn và có trách nhiệm.