Góc doanh nghiệp

Không, Bộ tiêu chí chỉ xếp dạng cho những sản phẩm do doanh nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất.

Doanh nghiệp vui lòng gửi email tới, BSAS sẽ liên lạc với doanh nghiệp để có hướng dẫn cụ thể.

Ngành phi thực phẩm: phithucpham@bsas.com.vn

Hiện tại, chương trình HVNCLC và HVNCLC- Chuẩn hội nhập có tiêu chí đánh giá và xét duyệt độc lập với nhau. Bộ tiêu chí HVNCLC- Chuẩn hội nhập xét đến các yếu tố về tính an toàn, chất lượng của sản phẩm nên các DN hoạt động sản xuất tuân thủ theo luật định Việt Nam, vận hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đều có thể tham gia chương trình.

Là nhà sản xuất thực phẩm an toàn được các tổ chức đánh giá (các đơn vị đánh giá đủ năng lực) đánh giá là đạt các điều kiện của Bộ tiêu chí và được Hội đồng thẩm định thông qua kết quả này.

Điều kiện tham gia:
+ Đủ điều kiện pháp lý tại Việt Nam về Sản xuất/ Chế biến/ Nuôi trồng;
+ Sở hữu sản phẩm và toàn quyền quyết định về sản phẩm;
+ Sản phẩm được sản xuất/ chế biến/ đóng gói/ thu hoạch…tại các địa điểm dưới quyền kiểm soát của doanh nghiệp;
+ Sản phẩm phải phù hợp để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam

Tiêu chí đạt CHN:
+ Phù hợp các yêu cầu theo BTC Chuẩn hội nhập
+ Hoàn tất khắc phục các điểm KPH theo yêu cầu Hội đồng
+ Được Hội đồng xét duyệt thông qua.

Có. Có bằng chứng xác định rằng Sản phẩm đang sử dụng Nhãn hiệu của DN bị Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn qui định hoặc đã đăng ký. Sản phẩm đang sử dụng Nhãn hiệu bị cơ quan có thẩm quyền kết luận là vi phạm các cam kết về chất lượng, sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, về khắc phục ô nhiễm môi trường.

DN sẽ bị tước xếp hạng ngay lập tức và có thể bị từ chối xem xét xếp hạng trong vòng 12 tháng, quy định chị tiết theo Phụ lục 9: Quy định về xử phạt, treo và hủy chứng nhận.

Nơi tiếp nhận: Phòng quản lý dự án Bộ Tiêu chí Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao – Chuẩn Hội Nhập.
Địa chỉ: 60/2, Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (84) 937 754 544
Email: thucpham@bsas.com.vn- phithucpham@bsas.com.vn